XV. Českokrumlovský seminář dětské neurologie

13. - 14. listopadu 2015, Hotel Růže Český Krumlov

Registrace otevřena do 5. 11. 2015

Společnost dětské neurologie ČLS JEP

si Vás dovoluje pozvat na XV. ČESKOKRUMLOVSKÝ SEMINÁŘ DĚTSKÉ NEUROLOGIE, Diagnostické a terapeutické otazníky v dětské neurologii, který se uskuteční ve dnech 13. - 14. listopadu 2015 v hotelu Růže v Českém Krumlově.

Hlavní témata semináře
1. Neurooftalmologie
2. Revmatologie a dětská neurologie

Podrobný program semináře byl sestaven výborem České společnosti dětské neurologie. Přednášky postgraduálně zaměřené.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 7 kredity. Číslo akreditace: 004/16/2006. Číslo akce: 40519.

Za organizační výbor

MUDr. Vladimír Peřina
Dětská neurologie České Budějovice