XV. Českokrumlovský seminář dětské neurologie

13. - 14. listopadu 2015, Hotel Růže Český Krumlov

POŘADATEL

SPOLEČNOST DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Vladimír Peřina
Dětská neurologie České Budějovice

SEKRETARIÁT
(registrace a ubytování účastníků)

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
martin.horna@mhconsulting.cz