2. NEUROLOGICKO-REHABILITAČNÍ KONFERENCE

8. prosince 2011, Business hotel Jihlava

PLATBY A TERMÍNY

 

Účastnický poplatek: 200,-Kč

Aktivní účastník: 0,-Kč 
 

Způsob platby:

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou nejpozději do 20. 11. 2011.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace. 

Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

Při platbě složenkou zašlete kopii ústřižku na adresu společnosti MH Consulting s.r.o. a originál ústřižku vezměte s sebou pro případnou kontrolu u registrace.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 20. 11. 2011Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.