2. NEUROLOGICKO-REHABILITAČNÍ KONFERENCE

8. prosince 2011, Business hotel Jihlava

Předběžný program:

1. Síť KCC a IC, současný stav systému péče o CMP v ČR (MUDr. Škoda, NEU)

2. Aktuální témata intenzívní péče o pacienty s CMP z lékařského hlediska (MUDr. Čarek, NEU)

3. Zkušenosti s ošetřovatelskou péčí o pacienty po CMP léčené systémovou trombolýzou (DiS Štěpanovská, Šindlerová, NEU)

4. Ošetřovatelská péče o pacienty po CMP (Skálová, RHB)

5. Logopedická péče o pacienty po CMP (Mgr. Silvestrová, Mgr. Trčková)

6. Zkušenosti s metodou Bobath koncept při rehabilitaci pacientů po CMP (Švihálková, RHB)

7. Ergoterapie u pacientů po CMP (Bc. Šellová, RHB)

8. Management péče o pacienty se Sclerosis multiplex v Demyelinizačním centru (MUDr. Cunder, NEU)

9. Rehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (MUDr. Janů, RHB)

10. Kineziotejpy (Bc. Němcová, RHB)

11. Pilates Medical (Jakubcová, Dufková, RHB)

12. Metoda Mojžíšové aplikovaná na gynekologické obtíže žen (DiS. Musilová, RHB)


Odborný garant: prim.MUDr. Ondřej Škoda (NEU), prim.MUDr. Drahomíra Škodová (RHB)

Časový harmonogram:

13:00 - 14:00 Registrace
14:00 - 16:30 Odborný program
16:30 - 16:50 Coffee Break
16:50 - 18:40 Odborný program