16. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

26. - 27. 3. 2010, Zámek Červený Hrádek 1, Jirkov 431 11

PLATBY A TERMÍNY

 

Účastnický poplatek:

Aktivní účastník: bez poplatku

Lékař(ka): 600,-Kč

Laborant(ka): 400,-Kč 

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek, ubytování i ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 20. 3. 2010.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace.

Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

Při platbě složenkou zašlete kopii ústřižku na adresu společnosti MH Consulting s.r.o. a originál ústřižku vezměte s sebou pro případnou kontrolu u registrace.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 24. 2. 2010. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.