16. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

26. - 27. 3. 2010, Zámek Červený Hrádek 1, Jirkov 431 11

Pátek 26. 3. (Červený Hrádek)

09.30 - 09.40 Zahájení

09.40 - 10.15 Mícha a mozkový kmen – anatomie, neurofyziologie a syndromy - Doc. MUDr. Edvard Ehler CSc. Neurologické odd. Pardubice.

10.15 – 11.00 Onemocnění míchy a mozkového kmene – přínos neurografie a myografie v diagnostice - Doc. MUDr. Otakar Keller CSc. Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice Praha.

11.10 – 11.50 Onemocnění míchy a mozkového kmene – přínos evokovaných potenciálů ( SSEP ) aj. v diagnostice - Doc. MUDr. Ivana Štětkářová CSc. Neurologické odd. Nemocnice na Homolce.

12.00 – 12.20 Onemocnění míchy a mozkového kmene – přínos transkraniální magnetické stimulace (TSM) v diagnostice - MUDr. Petr Ridzoň. Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice Praha.

12.30 - 13.15 Oběd

13.20 – 13.40 Blink reflex - MUDr. Radim Mazanec Ph.D. Neurologická klinika, FN Motol.

13.50 – 14.30 ALS/MND – onemocnění motoneuronu - Prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc. Neurologická klinika, FN Plzeň.

14.40 – 15.10 Přínos fyzioterapie u onemocnění míchy - MUDr. Alois Krobot, Ph.D. RHB klinika Olomouc.

15.15 – 15.45 Přestávka

15.45 – 18.05 Blok kasuistik a volných sdělení:

15.45 - 16.00 Úloha evokovaných odpovědí pro posouzení vývoje pacientů s poruchou vědomí - MUDr. Irena Holečková Ph.D. Neurochirurgické oddělení, LF UK Plzeň

16.00 - 16.15 Myoklonus, syndrom karpálního tunelu a botulotoxin - MUDr. Eduard Minks, MUDr. Ivica Husárová, Neurologická klinika, Nemocnice Sv. Anny, Brno

16.20 - 16.35 Posturografické vyšetření v diagnostice poruch CNS - Mgr. Ondřej Čakrt, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK

16.40 - 16.55 Akutní transverzální myelopatie - Prof. MUDr. Zdeněk Ambler DrSc., Neurologická klinika FN UK Plzeň.

17.00 - 17.20 Obtížná diagnostika méně obvyklého tumoru krční míchy - MUDr. Zdeněk Rychlý, neurologické oddělení ÚVN Praha Střešovice.

17. 30 - 17.40 Už je to tu zas... - MUDr. Bořek Tuček, Neurologická klinika, FN Motol.

17.45 - 17.55 Kasuistika - MUDr. Jan Latta, Neurologické odd. Pardubice

17.55 - 18.05 Nová legislativa - nové potíže na obzoru - MUDr. Pavel Čelakovský

20.15 - ...          Společenský večer

 

Sobota 27. 3. (Červený Hrádek)

 

08.45 – 09.30 Teoretická část

09.30 - 09.45 Přestávka

09.45 - 11.45 Praktická cvičení na EMG přístrojích se zaměřením na jehlovou EMG - (Pod vedením Doc. MUDr. E. Ehlera CSc., Doc. MUDr. O. Kellera CSc., MUDr. Petra Ridzoně, Prof. MUDr. Z. Amblera CSc. aj.)