3. NEUROLOGICKO-REHABILITAČNÍ KONFERENCE

6. prosince 2012, Budova VZP, Jihlava

PLATBY A TERMÍNY

 

Účastnický poplatek: 200,-Kč

Aktivní účastník: 0,-Kč 
 

Způsob platby:

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou nejpozději do 20. 11. 2012.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace. 

Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

Při platbě složenkou vezměte originál ústřižku s sebou pro případnou kontrolu u registrace.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 20. 11. 2012Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.