3. NEUROLOGICKO-REHABILITAČNÍ KONFERENCE

6. prosince 2012, Budova VZP, Jihlava

Program:

1) Škoda O., MUDr. (lékař): Iktus ve vertebrobazilárním povodí – klinické a diagnostické otázky

2) Čarek M., MUDr. (lékař): Nálezy zobrazovacích vyšetření u cerebrovaskulárních onemocnění

3) Chybová R., DiS, Vonešová J., Bc. (zdravotní sestry): Ošetřovatelská péče o nemocné s CMP

4) Procházková S., Drimlová J. (zdravotní sestry): Bazální stimulace

5) Trčková K., Mgr., Silvestrová L., Mgr. (logopedky): Logopedická terapie u pacientů s narušením fatických funkcí

6) Rybníčková J., MUDr. (lékař): CMP u těhotné – kazuistika

7) Vítek D., Mgr. (psycholog): Využití psychologie u pacientů s CMP

8) Veselá L. (zdravotní sestra): Úloha sestry v MS centru

9) Jirešová I., Mgr., Bulantová M., DiS (zdravotní sestry): Alzheimerova choroba, jak pečovat o pacienta s touto diagnózou v rodině

10) Seidlová V.,Bc (fyzioterapeut): Spirální stabilizace

11) Němcová B.,Bc (fyzioterapeut): Funkční manuální medicína (Tichý)

12) Bolechová I. (fyzioterapeut): ACT - akrální koaktivační terapie

13) Váchová M. (fyzioterapeut, nemocnice Pelhřimov): Fyzioterapie dýchání

Odborný garant: prim.MUDr. Ondřej Škoda (NEU), prim.MUDr. Drahomíra Škodová (RHB)

 

 Časový harmonogram:

13:00 - 14:00 Registrace
14:00 - 16:30 Odborný program
16:30 - 16:50 Coffee Break
16:50 - 18:40 Odborný program

Změna programu vyhrazena.