44. ČESKO-SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

13. - 15. května 2010, Brno

 

Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP
Slovenská neurologická společnost – sekce dětské neurologie
Klinika dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno.

Záštitu nad kongresem převzal:

MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel FN Brno
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. - děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Bc. Roman Onderka, MBA - primátor města Brna


Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,

jménem organizačního výboru bych Vás ráda srdečně pozvala na 44. Česko - slovenské dny dětské neurologie, které se budou konat v obvyklém májovém termínu v moravské metropoli Brno.
Z pověření výboru Odborné společnosti dětské neurologie ČLS JEP dny v tomto roce organizuje Klinika dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno.
Věříme, že se nám podaří sestavit kvalitní odborný program, který bude sloužit jako bohatý zdroj nových vědomostí pro naše mladé kolegy, ale současně naplní očekávání i zkušených kolegů z praxe a renomovaných pracovišť dětské neurologie. Především však věříme, že strávíme několik příjemných a pohodových dní plných pověstné moravské pohostinnosti, které budou naplněny odbornými diskusemi a přátelskými rozhovory nad sklenkou dobrého moravského vína.

Těšíme se na Vaši společnost a návštěvu.

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
za organizační výbor

 

HLAVNÍ TÉMATA:

Neurogenetika

Neurovývojové vady

Epilepsie v dětství a adolescenci

 

Sjezd je evidován v registru akcí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Účastníci obdrží 21 kreditů.