XII. Českokrumlovský seminář dětské neurologie

16. - 17. listopadu 2012, Hotel Růže Český Krumlov

Společnost dětské neurologie ČLS JEP

si Vás dovoluje pozvat na XII. ČESKOKRUMLOVSKÝ SEMINÁŘ DĚTSKÉ NEUROLOGIE, Diagnostické a terapeutické otazníky v dětské neurologii, který se uskuteční ve dnech 16. - 17. listopadu 2012 v hotelu Růže v Českém Krumlově.

Hlavní témata semináře
1. Poruchy spánku
2. Neuroinfekce

Podrobný program semináře byl sestaven výborem České společnosti dětské neurologie. Přednášky postgraduálně zaměřené.

Za organizační výbor

MUDr. Vladimír Peřina
Dětská neurologie České Budějovice