XII. Českokrumlovský seminář dětské neurologie

16. - 17. listopadu 2012, Hotel Růže Český Krumlov

PLATBY A TERMÍNY

Účastnický poplatek:

Lékař/ka: 300,- Kč

Aktivní účastník: 0,-Kč

Člen Výboru ČLS JEP: 0,- Kč

Účast na společenském večeru 16. 11.: 200,-Kč.


Způsob platby:

Účastnický poplatek, ubytování i ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 19. 10. 2012. V případě včasného neuhrazení poplatků, bude Vaše registrace stornována.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace. Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 28. 9. 2012. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.