XII. Českokrumlovský seminář dětské neurologie

16. - 17. listopadu 2012, Hotel Růže Český Krumlov

Předběžný časový harmonogram

16. 11. (pátek)

13:00 - 15:00 Registrace účastníků a firem

14:00 - 15:00 Zahájení semináře

15:00 - 16:30 Blok I

Neuroinfekce v dětském věku. - Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. - Praha

Neuroinfekce a jejich dif. dg. tady a teď- Prim. MUDr. Václav Chmelík - České Budějovice

Diskuze

16:30 - 17:00 Coffee break

17:00 - 18:30 Blok II

Poruchy spánku v kojeneckém a batolecím věku- videokazuistiky. - MUDr. Katalin Štěrbová - Praha

Poruchy spánku v pozdějším věku - videokazuistiky. - MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. - Praha

Diskuze

20:00 - 00:00 Společenský večer s rautem a hudbou


17. 11. (sobota)

10:15 - 12:00 Pro zájemce je připravena prohlídka Fotoateliéru Seidel